Măsura M5/6B Îmbunătățirea infrastructurii de bază a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local

  • Ghid Măsura M5/6B ——> AICI
  • Ghid Măsura M5/6B și ERATA ——> AICI

* Erată la Ghidul solicitantului pentru Măsura M5/6B: ERATĂ AICI

 • Anexa 1 – Cerere de finanțare —–> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ——> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ——> AICI
 • Anexa 4 – Recomandări Analiză Cost Beneficiu ——> AICI
 • Anexa 5 – Fișa măsurii ——> AICI
 • Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale ——-> AICI
 • Anexa 6_1 Model HCL implementare proiect ——> AICI
 • Anexa 6_2 Model HCL indicatori tehnico economici ——> AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M5 ——> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M5 ——> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M5 ——> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M5 ——> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ——>AICI

Măsura M5/6B îmbunătățirea  infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local – FIȘA MĂSURII M5/6B