Măsura M5/6B Îmbunătățirea infrastructurii de bază a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local

  • Ghid Măsura M5/6B ––> AICI
  • Ghid Măsura M5/6B și ERATA ––> AICI

* Erată la Ghidul solicitantului pentru Măsura M5/6B: ERATĂ AICI

 • Anexa 1 – Cerere de finanțare ––> AICI
 • Anexa 2 – Model Studiu Fezabilitate și DALI ––> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ ––> AICI
 • Anexa 4 – Recomandări Analiză Cost Beneficiu ––> AICI
 • Anexa 5 – Fișa măsurii ––> AICI
 • Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale ––-> AICI
 • Anexa 6_1 Model HCL implementare proiect ––> AICI
 • Anexa 6_2 Model HCL indicatori tehnico economici ––> AICI
 • Fișa 1 – Verificare conformitate_M5 ––> AICI
 • Fișa 2 – Verificare eligibilitate_ M5 ––> AICI
 • Fișa 3 – Evaluare criterii selecție _M5 ––> AICI
 • Fișa 4 – Verificare pe teren _M5 ––> AICI
 • Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ––>AICI

Măsura M5/6B îmbunătățirea  infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și valorificarea patrimoniului local – FIȘA MĂSURII M5/6B