Măsura M1/2A Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole

Anexa 1 – Cerere de Finantare versiunefinală M1_2A GAL TVVV —-> Anexa 1 – Cerere de Finantare M1_2A GAL TVVV versiune finala

Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016 —-> Anexa 2 – Studiu de fezabilitate conform HG907_2016

Anexa 2 1 – Studiu de Fezabilitate ANEXA B —-> Anexa 2 1 – Studiu de Fezabilitate ANEXA B

Anexa 2 2 – Studiu de Fezabilitate ANEXA C —-> Anexa 2 2 – Studiu de Fezabilitate ANEXA C

Anexa 2 3 – Memoriu justificativ —-> Anexa 2 3 – Memoriu justificativ

Anexa 3 – ISTIS – CATALOG OFICIAL 2019 —-> Anexa 3 – ISTIS – CATALOG OFICIAL 2019

Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 —-> Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

„Anexa 5 1 – Potential productie vegetala —-> AICI

Anexa 5 2 – Potential productie zootehnica —-> Anexa 5 2 – Potential productie zootehnica

Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene) —-> Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene)

Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole —-> Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole decembrie 2016 —> Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole decembrie 2016

„Anexa 9 – Fisa masurii – M1 2A —-> AICI

Anexa 10 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale de accesare PNDR 2020 —-> Anexa 10 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

Anexa 11 – Declaratia beneficiarului privind instiintarea GAL cu privire la incasarea tranșelor de plată —-> Anexa 11 – Declar benefic priv instiint GAL cu priv la incasarea transelor de plata

„Anexa 12 – Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552.doc  —-> Anexa 12 – Zone Vulnerabile la Nitrati ZVN conform Ordinului 1552 GAL TVVV

Anexa 13 – Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinanțării —-> Anexa 13 – Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii

Anexa 14 – Angajament de participare la actiuni finanțate prin Masura M2 2B —-> Anexa 14 – Angajament de participare la actiuni finanțate prin masura M2_2B

Anexa 15 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin Măsura M7 1B —-> Anexa 15 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin masura M7_1B

Anexa 16 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin Măsura M8 1B —-> Anexa 16 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin masura M8_1B

Anexa 17 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ —-> Anexa 17 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 18 – Coeficienti productie Standard 2013 aplicabil conform Notei 338 080 din 17 08 2017 —-> Anexa 18 – Coeficienti productie Standard 2013 aplicabil cf Notei 338 080 -17 08 2017-1

Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal —-> Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal GAL TVVV

Anexa 20 – Lista actelor normative utile —-> Anexa 20 – Lista actelor normative utile

Anexa_6 3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate —-> Anexa_6 3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

E 1 2L – Evaluare eligibilitate M1_2A_GAL TVVV —-> E 1 2 L – Evaluare eligibilitate M1_2A_GAL TVVV

E 3 8L – Verificare pe teren M2_2A TVVV —-> E 3 8L – Verificare pe teren M2_2A TVVV

Fisa de evaluare criterii selectie M1_2A TVVV —-> Fisa de evaluare criterii selectie M1_2A TVVV

Fisa de verificare conformitate M1_2A TVVV —-> Fisa de verificare conformitate M1_2A

Ghid M1_2A_ modernizare ferme agricole_GAL TVVV – varianta finală —-> Ghid M1_2A_ modernizare ferme agricole_GAL TVVV – varianta finala

——————————————————————————————-

Măsura M1/2A Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole – FIȘA MĂSURII M1/2A

——————————————————————————————————————-