Măsura M1/2A Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole

Anexa 1 – Cerere de Finantare Măsura M1_2A –-> Anexa 1 – Cerere de Finantare M1_2A GAL TVVV versiune finala 2021

Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate conform HG 907_2016 –-> Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate conform HG907_2016

Anexa 2.2 – Memoriu justificativ –-> Anexa 2.2 – Memoriul justificativ

Anexa 3 – ISTIS – CATALOG OFICIAL 2019 –-> Anexa 3 – ISTIS – CATALOG OFICIAL 2019

Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 –-> Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

Anexa 5 1 – Metodologie Studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificări pentru găini ouatoare –-> Anexa 5.1 – Metodologie Studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

Anexa 5 1 – Potential productie vegetală –-> Anexa 5 1 – Potential productie vegetala

Anexa 5 2 – Potential productie zootehnică –-> Anexa 5 2 – Potential productie zootehnica

Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene) –-> Anexa 6 – Lista rase autohtone (indigene)

Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole –-> Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole

Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole decembrie 2016 –> Anexa 8 Calculator Cod Bune Practici Agricole decembrie 2016

Anexa 9 – Fisa masurii – M1 2A –-> Anexa 9 – Fisa masurii – M1 2A

Anexa 10 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale de accesare PNDR 2020 –-> Anexa 10 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

Anexa 11 – Declaratie pe propria răspundere a beneficiarului de raportare către GAL –-> Anexa 11 – Declaratie propria raspundere a beneficiarului de raportare catre GAL

Anexa 12 – Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552  –-> Anexa 12 – Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

Anexa 13 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinanțării –-> Anexa 13 – Angajament propria raspundere privind utilizarea cofinantarii

Anexa 14 – Angajament de participare la actiuni finanțate prin Masura M2 2B –-> Anexa 14 – Angajament de participare la actiuni finanțate prin masura M2_2B

Anexa 15 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin Măsura M7 1B –-> Anexa 15 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin masura M7_1B

Anexa 16 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin Măsura M8 1B –-> Anexa 16 – Angajament de aderare parteneriat finantat prin masura M8_1B

Anexa 17 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ –-> Anexa 17 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 18 – Coeficienti productie Standard 2013 aplicabil conform Notei 338 080 din 17 08 2017 –-> Anexa 18 Coeficienti productie Standard 2013 aplicabil cf Notei 338 080 -17 08 2017-1

Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal –-> Anexa 19 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 20 – Lista actelor normative utile –-> Anexa 20 – Lista actelor normative utile

Anexa 21 – Declarația de neîncadrare în firme în dificultate –-> Anexa 21 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 22 – Declarație pe propria răspundere –-> Anexa 22 – Declaratie pe propria raspundere

Anexa 23 – Fișa de verificare conformitate M1_2A –-> Anexa 23 – Fisa de verificare conformitate M1_2A

Anexa 24 – E 3 8L – Verificare pe teren M1_2A TVVV –-> Anexa 24 – E 3 8L – Verificare pe teren M1_2A TVVV

Anexa 25 – E 1 2L – Evaluare eligibilitate M1_2A_GAL TVVV –-> Anexa 25 – E-1-2L-Evaluare-eligibilitate-M1_2A_GAL-TVVV

Anexa 26 – Fisa de evaluare criterii selectie M1_2A TVVV –-> Anexa 26 – Fisa de evaluare criterii selectie M1_2A TVVV

Ghid M1_2A_ modernizare ferme agricole_GAL TVVV–-> Ghid M1_2A_ modernizare ferme agricole_GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea

––––––––––––––––––––––––––––––-

Măsura M1/2A Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole – FIȘA MĂSURII M1/2A

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-