Raporturi de selecție intermediare pentru Măsurile M3 și M10

Raporturile de selecție pot fi consultate mai jos:

RAPORT SELECTIE INTERM M3 - mai 2024 2

RAPORT SELECTIE INTERM M10- mai 2024 1.

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru Raporturi de selecție intermediare pentru Măsurile M3 și M10

ANUNȚURI

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚURI

ERATĂ la Raportul de Selecție nr. 92 din 23.02.2022 (Măsura M3/6A)

ERATĂ la Raportul de Selecție nr. 92 din 23.02.2022 (Măsura M3/6A):

Erata avizata GAL TVVV 15 03 22 pdf
În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ERATĂ la Raportul de Selecție nr. 92 din 23.02.2022 (Măsura M3/6A)

NOTĂ la Raportul de selecție intermediar aferent Măsurii M3/6A ”Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii”

Nota la raportul de selecție intermediar aferent Măsurii M3/6A poate fi vizualizată aici:

Nota raport final GAL TVVV 04 03 2022 pdf

 

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru NOTĂ la Raportul de selecție intermediar aferent Măsurii M3/6A ”Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii”

ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

Raport de selecție Măsura M3 / 6A ”Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local”

Raportul de selecție integral poate fi vizualizat mai jos:  Raport selectie TVVV M3 6A - 2022 PDF

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru Raport de selecție Măsura M3 / 6A ”Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local”

ANUNȚ: GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță încheierea sesiunii de depunere proiecte pentru Măsura M3/6A

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ: GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță încheierea sesiunii de depunere proiecte pentru Măsura M3/6A

ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ IDENTIFICARE VOLUNTARI! Te invităm în echipa noastră!

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 10.06.2021 – 09.12.2023 se desfășoară activitatea de implementare a proiectului ,,Servicii integrate în GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea’’ POCU/827/5/2/140782 în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, drept pentru care în perioada noiembrie – decembrie 2021 se vor desfășoară activități și întâlniri în vederea selectării grupuilui țintă aferent proiectului.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

5 Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Componentă 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: Servicii integrate in GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea
Cod SMIS 140782, cod proiect POCU/827/5/2/140782 şi este implementat de Oras Odobesti, în calitate de Lider de proiect, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Scoala Gimnaziala Ioan Cimpineanu P1 si Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Tinutul Viei si Vinului Vrancea P2.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea de servicii de sprijin Sociale, Socio-medicale, educationale, formare profesionala si dezvoltarea antreprenoriatului, pentru un numar de 250 de persoane din Oras Odobesti si teritoriul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea/GAL TVV.

Astfel vor fi create 8 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 8 startupuri, pe intreg teritoriul GAL TVVV, in diferite domenii nonagricole. Aceste startupuri vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din Oras Odobesti si teritoriul GAL TVV din urmatorul grup tinta:

1. persoane adulte somere, inactive;

2. persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, mai ales persoanele varstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie;

3. copii in situatii de dificultate;

De asemenea în cadrul acestui proiect se vor oferi servicii integrate pentru 250 de persoane din zona rurala aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate de tipul:servicii sociala/socio-medicale,educatie, ocupare, antreprenoriat, care sunt informate cu privire la activitatile si rezultatele proiectului.

Proiectul are o durată de implementare de 30 luni și are o valoare totală de 4.843.474,76 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.781.034,64 lei iar contribuţia proprie este de 62.440,12 lei.

La evenimentul de lansare al proiectului vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-mediei, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile proiectului puteți să ne contactați prin email: primariaodobesti@gmail.com, telefon: 0749 576 185, sau direct la sediul Solicitantului, Oras Odobesti, str. Libertatii , nr. 113, județul Vrancea.

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

NOTĂ la Raportul de selecție intermediar aferent Măsurii M3/6A

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru NOTĂ la Raportul de selecție intermediar aferent Măsurii M3/6A

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M1/2A

Anunțul poate fi vizualizat/descărcat AICI

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M1/2A

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M3/6A

Anunțul integral poate fi vizualizat/descărcat AICI

În categoria articole, Sesiuni de selectie, Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M3/6A

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M7/1B

Anunțul integral poate fi vizualizat/descărcat AICI

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M7/1B

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M8 / 6B

Anunțul complet poate fi vizualizat/descărcat AICI

În categoria Știri | Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA M8 / 6B