Strategia de Dezvoltare Locală / Programarea 2014 – 2020

Planul de finanțare ANEXA 4 EAICI

Planul de finanțare ANEXA 4 TAICI

ANEXA 1AICI

SDL AICI

Nota de aprobare modificare SDLAICI

***

SDL GAL Ținutul Viei și Vinului – AICI

Notă aprobare modificare SDL – AICI

Anexa 1 – AICI

Anexa 4 Planul de finanțare – AICI

***

Strategia de Dezvoltare Locală (FINAL) poate fi consultată AICI

Strategia de Dezvoltare Locală poate fi consultată AICI: Strategia de Dezvoltare Locala 2017!

Informații suplimentare și răspuns primit: Vezi AICI