Măsura M7/1B – Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative

Anexa 1 – Cerere de finantare M7 1B ——> Anexa 1 Cerere de finantare M7 1B

Anexa 2 – Model plan marketing ———> Anexa 2 – Model plan marketing

Anexa 3 – Fisa masurii – M7 1B ——–> Anexa 3 – Fisa masurii – M7 1B

Anexa 4 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat ——> Anexa 4 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat

Anexa 5 – Acte normative utile ——–> Anexa 5 – Acte normative utile

Anexa 6 – Lista art 38 tratat functionare UE ——> Anexa 6 – Lista art 38 tratat functionare UE

Anexa 7 – Lista STP —–> Anexa 7 Lista STP

Anexa 8 – Lista localitati HNV ——> Anexa 8 Lista localitati HNV

Anexa 9 – Declaratie pe proprie răspundere a beneficiarului de raportare către GAL —–> Anexa 9 – Declaratie pe prop răsp a beneficiarului de raportare către GAL

Anexa 10 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal —–> Anexa 10 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere —–> Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere

Anexa 12 – Fisa verificare conformitate TVVV – Masura M7_1B —–> Anexa 12 – Fisa verificare conformitate TVVV – masura M7_1B

Anexa 13 – Fisa verificare pe teren TVVV – Masura M7_1B ——> Anexa 13 – Fisa verificare pe teren TVVV – Masura M7_1B

Anexa 14 – Fisa de evaluare eligibilitate TVVV – Masura M7_1B —–> Anexa 14 – Fisa de evaluare eligibilitate TVVV – Masura M7_1B

Anexa 15 – Fisa evaluare criterii selectie TVVV – Masura M7_1B —–> Anexa 15 – Fisa evaluare criterii selectie TVVV – Masura M7_1B

Ghidul solicitantului M7_1B – Sprijinirea cooperarii intre actorii locali si a formelor asociative TVVV ——> Ghidul solicitantului M7_1B – Sprijinirea cooperarii intre actorii locali si a formelor asociative TVVV