Măsura M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri

Măsura M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieriFIȘA MĂSURII M2/2B

   • Anexa 1 – Cerere de finanțare —> AICI
   • Anexa 2 – Plan de afaceri —-> AICI
   • Anexa 3 – Fișa măsurii —> AICI
   • Anexa 4.1 – Metodologie Studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pentru găini ouătoare —> AICI
   • Anexa 4.2 – Potențial producție vegetală —> AICI
   • Anexa 4.3 – Potențial producție zootehnică —> AICI
   • Anexa 5 – Acte normative utile —> AICI
   • Anexa 6 – Codul de bune practici agricole —> AICI
   • Anexa 7 – Calculator Cod bune practici —-> AICI
   • Anexa 8.1 – Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative —> AICI
   • Anexa 8.2 – Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice —> AICI
   • Anexa 8.3 – Lista UAT din zonele normale —> AICI
   • Anexa 9 – Instrucțiuni evitare condiții artificiale —> AICI
   • Anexa 10 – Lista coeficienti calcul productie standard vegetal si zootehnie 2017 —> AICI
   • Anexa 11 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR —> AICI
   • Anexa 12 – Lista rase autohtone —> AICI
   • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal —> AICI
   • Fișa nr. 1 – E1_2 Fișa de evaluare eligibilitate TVVV Măsura M2/2B —> AICI
   • Fișa nr. 2 – Verificare conformitate GAL TVVV Măsura M2/2B —> AICI
   • Fișa nr. 3 – M1_2A Fișa evaluare criterii selecție GAL TVVV Măsura M2/2B —> AICI
   • Fișa nr. 4 – M1_2A Fișa verificare pe teren GAL TVVV Măsura M2/2B —> AICI
   • Ghid Măsura M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri —> AICI