Măsura M8/6B – Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informare / Realizarea unui centru pentru servicii suport

Măsura M8/6B – Sprijin pentru accesul populației din mediul rural la informare / Realizarea unui centru pentru servicii suport

FIȘA MĂSURII M8/6B