EVALUARE SDL

Raportul de evaluare al strategiei Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea poate fi consultat aici:

RAPORT EVALUARE SDL