Măsura M3/6A Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local

Anexa 1 – Cerere de finanțare M3 – 6A –– AICI

Anexa 2 – Model plan de afaceri –––> Anexa 2 – Model Plan de Afaceri M3_6A

Anexa 3 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR ––-> Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal –– > Anexa 4 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 5 – Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică ––> Anexa 5 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6 – Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimus) ––> Anexa 6 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 7 – Declarație cu privire la neîncadrarea in firme in dificultate ––> Anexa 7 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 8 – Declaratie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 ––> Anexa 8 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 9 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului –-> Anexa 9 -Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului

Anexa 10 – Lista ariilor naturale protejate ––> Anexa 10 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale ––> Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 12 – Fisa masurii ––-> Anexa 12 – Fisa masurii – M36A

Anexa 13 – Lista codurilor CAEN eligibile ––> Anexa 13 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 14 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor ––> Anexa 14 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 15 – Fisa verificare conformitate TVVV – Masura M3_6A ––> Anexa 15 – Fisa verificare conformitate TVVV – masura M3_6A a

Anexa 16 – Fisa verificare pe teren TVVV – Masura M3_6A ––> Anexa 16 – Fisa verificare pe teren TVVV – masura M3_6A

Anexa 17 – Fisa de evaluare eligibilitate TVVV – Masura M3_6A ––> Anexa 17 – Fisa de evaluare eligibilitate TVVV – masura M3_6A

Anexa 18 – Fisa evaluare criterii selectie TVVV – Masura M3_6A ––> Anexa 18 – Fisa evaluare criterii selectie TVVV – masura M3_6A a

Anexa 19 – Declaratie pe propria raspundere ––-> Anexa 19 – Declaratie pe propria raspundere

Anexa 20 – Declaratie propria raspundere coduri CAEN ––> Anexa 20 – Declaratie propria raspundere coduri CAEN

Ghidul masurii M3_6A activitati non-agricole ––-> Ghid M3_6A non-agricole