Măsura M3/6A Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local

Măsura M3/6A Diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local – FIȘA MĂSURII M3/6A