Măsura M4/6B: Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Ghidul Măsurii M4/6B poate fi consultat AICI

 • Anexa 1 – Cerere de finanțare –> AICI
 • Anexa 2 – Model studiu de fezabilitate și DALI –-> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu justificativ –> AICI
 • Anexa 4 – Fișa măsurii –> AICI
 • Anexa 5 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR –> AICI
 • Anexa 6 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal –> AICI
 • Anexa 7.1 – Model HCL implementare proiect –-> AICI
 • Anexa 7.2 – Model HCL indicatori tehnico-economici –> AICI
 • Anexa 8 – Studiu Potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale –> AICI
 • Anexa 9 – Recomandări analiză cost-beneficiu –> AICI
 • Fișa nr. 1 – Verificare conformitate –> AICI
 • Fișa nr. 2 – Verificare eligibilitate –> AICI
 • Fișa nr. 3 – Evaluare criterii selecție –> AICI
 • Fișa nr. 4 – Verificare pe teren –> AICI