Măsura M4/6B: Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Ghidul Măsurii M4/6B poate fi consultat AICI

 • Anexa 1 – Cerere de finanțare —> AICI
 • Anexa 2 – Model studiu de fezabilitate și DALI —-> AICI
 • Anexa 3 – Model Memoriu justificativ —> AICI
 • Anexa 4 – Fișa măsurii —> AICI
 • Anexa 5 – Declarație către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR —> AICI
 • Anexa 6 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal —> AICI
 • Anexa 7.1 – Model HCL implementare proiect —-> AICI
 • Anexa 7.2 – Model HCL indicatori tehnico-economici —> AICI
 • Anexa 8 – Studiu Potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale —> AICI
 • Anexa 9 – Recomandări analiză cost-beneficiu —> AICI
 • Fișa nr. 1 – Verificare conformitate —> AICI
 • Fișa nr. 2 – Verificare eligibilitate —> AICI
 • Fișa nr. 3 – Evaluare criterii selecție —> AICI
 • Fișa nr. 4 – Verificare pe teren —> AICI