Măsura M10/6A SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN CREARE ȘI DEZVOLTARE DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE (Fonduri EURI)

Anexa 1 – Cerere de finanțare non-agricol M10 – 6A –- > Anexa 1_-_CEREREA_de_FINANTARE M10 - 2024

Cererea de finanțare M10 – 2024 poate fi vizualizată AICI

Anexa 2 – Memoriu justificativ –––> Anexa 2 – MEMORIU JUSTIFICATIV

Anexa 3 – Declarație către GAL privind raportarea plătilor efectuate de AFIR –- Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR

Anexa 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal –– > Anexa 4 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 5 – Declarație încadrare în categoria de micro-întreprindere și întreprindere mică ––> Anexa 5 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6 – Declarație privind respectarea regulii de cumul (minimus) ––> Anexa 6 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 7 – Declarație cu privire la neîncadrarea în firme în dificultate ––> Anexa 7 – Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 8 – Declaratie că solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 ––> Anexa 8 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 9 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului –> Anexa 9 – Declaratia de angajament a solicitantului privind implementarea proiectului

Anexa 10 – Angajament privind utilizarea cofinanțării private – Anexa 10 – Angajament privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale ––> Anexa 11 - Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 12 – Fișa măsurii M 10 / 6 A ––-> Anexa 12 - Fisa masuri - M10.6A 2024

Anexa 13 – Lista codurilor CAEN eligibile 2024 ––> Anexa 13 - Lista codurilor CAEN eligibile 2024

Anexa 14 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor 2024 ––> Anexa 14 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor 2024

Anexa 15 – Fisa verificare conformitate TVVV – Măsura M10_6A 2024 ––> Anexa 15 - Fisa verificare conformitate TVVV - masura M10_6A 2024

Anexa 16 – Fisa verificare pe teren TVVV – Măsura M10_6A 2024 ––> Anexa 16 - Fisa verificare pe teren TVVV - masura M10_6A 2024

Anexa 17 – Fișa de evaluare eligibilitate TVVV – Măsura M10_6A 2024 ––> Anexa 17 - Fisa de evaluare eligibilitate TVVV - masura M10_6A 2024

Anexa 18 – Fișă evaluare criterii selecție TVVV – Măsura M10_6A 2024 ––> Anexa 18 - Fisa evaluare criterii selectie TVVV - masura M10_6A 2024

Anexa 19 – Declarație pe propria răspundere ––-> Anexa 19 – Declaratie pe propria raspundere

Anexa 20 – Declaratie pe propria răspundere coduri CAEN 2024 ––> Anexa 20 – Declaratie propria raspundere coduri CAEN 2024

Ghidul solicitantului M10 FINAL ––-> GHIDUL SOLICITANTULUI M10 - FINAL