VIDEO: Filmul de prezentare a proiectelor implementate de GAL Tinutul Viei si Vinului

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Viei şi Vinului Vrancea a prezentat materialul video de informare pentru mediatizarea proiectelor implementate în arealul localităţilor aferente GAL TVV.

Materialul video prezentat a conţinut exemple de bune practici pentru proiectele implementate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Viei şi Vinului Vrancea, precum şi imagini și informații despre proiectele de succes și beneficiarii acestora.

Rezultatele concrete ale implementării proiectelor contractate au fost, de semenea, prezentate, fiind scos în evidenţă impactul în dezvoltarea economico-socială a comunităților din cadrul teritoriului.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

Grupul de Acțiune Locală Tinutul Viei si Vinului Vrancea anunță lansarea, în perioada 16 martie – 25 martie 2015, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.2/2015 pentru Masura 41.121. Modernizarea exploatatiilor agricole”, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea.

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.121/21/2015

Data lansării apelului de selectie: 16 martie 2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16 martie – 25 martie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Continue reading

ANUNT LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MASURA 41.121 – Modernizarea exploatatiei agricole

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatației agricole

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.121/2/2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16 martie – 25 martie 2015.

Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Fondurile disponibile: Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 28.325 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 28.325 Euro.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea din Cîmpineanca, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Tipuri de beneficiari eligibili: Persoană fizică care se se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/ intreprindere individuala) în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii „Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanţare şi semnarea contractului de finanţare/persoană fizică autorizată/Intreprinderi individuale/ Intreprinderi familiale/ Societate în nume colectiv/ Societate în comandită pe acţiuni/ Societate cooperativă agricolă/ Cooperativă agricolă/ a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE şi care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol, al căror obiect principal de activitate este domeniul agricol care fac dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare.

Date de contact si informatii : Informatii detaliate cu privire la accesarea și derularea Masurii 41.121 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii din PNDR care poate fi disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro , de pe pagina de internet www.tinutulvieisivinului.ro, sau pot fi obținute la sediul GAL din Cîmpineanca în varianta electronica (CD/DVD) sau pe suport tipărit, zilnic între orele 10.00-15.00. precum și la telefon 0722/216.086.

Toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Președinte al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL)
Ținutul Viei și Vinului Vrancea
MANUEL – BOGDAN COCUZ

GAL Tinutul Viei si Vinului logo footer

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

GAL TVV Tinutul header

ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

Grupul de Acțiune Locală Tinutul Viei si Vinului Vrancea anunță lansarea, în perioada 14 ianuarie – 23 ianuarie 2015 , a Sesiunii de cereri de proiecte nr.1/2015 pentru Masura 41.121. Modernizarea exploatatiilor agricole”, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea

Data publicării: 14 ianuarie 2015

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 41.121/1/2015

Data lansării apelului de selectie: 14 ianuarie 2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 14 ianuarie – 23 ianuarie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 23 ianuarie 2015, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea din Cimpineanca, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile: Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 42.039 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 42.039 Euro.
Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Continue reading